I dag får du fri fragt I dag får du fri fragt

RSS

RSS giver dig mulighed for at følge med på en hjemmeside uden først at skulle besøge hjemmesiden. Med en såkaldt RSS-læser kan du abonnere på RSS-feeds, som så leverer informationen direkte til din computer.

På SAXO.com betyder det bl.a. at du kan abonnere på en debat, så nye beskeder automatisk kommer ned på din computer. På nyhedssider betyder det, at nyheder leveres til din computer så snart de er lagt ud på nettet.

RSS-læsere

Internet Explorer 7 har indbygget RSS-læser, men ellers kan du benytte nogle af nedenstående programmer.

Til PC
FeedReader
NewzCrawler

Til Mac
NewsFire
NetNewsWire