Streaming af e- og lydbøger Stream e- og lydbøger Prøv gratis

Persondataretlige betingelser

==Persondataretlige betingelser==

Indledning

Når du opretter en brugerkonto på www.saxo.com, finder følgende betingelser anvendelse i forhold til dine persondata.

Du opfordres til at udskrive eller gemme disse betingelser.

SAXO.com drives af:

SAXO.com A/S
Strandboulevarden 89, 2. th.
DK-2100 København Ø

I samarbejde med nuværende og fremtidige datterselskaber

Samtykke

Gennem fortsat brug af www.saxo.com og accept af disse persondataretlige betingelser, giver du SAXO.com samtykke til behandling af dine persondata, som beskrevet i disse betingelser.

Salgs- og leveringsbetingelser

Udover nærværende persondataretlige betingelser finder også SAXO.com’s Salgs- og leveringsbetingelser anvendelse, når du handler på www.saxo.com.

Persondataretlige betingelser

Brugen af www.saxo.com er til enhver tid underlagt de gældende persondataretlige betingelser. Betingelserne kan ændres uden varsel.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til disse betingelser, er du velkommen til at kontakte os pr. e-mail til info@saxo.com.

Logstatistik

SAXO.com anvender logstatistik. Det betyder, at vi anvender statistikken til eksempelvis at undersøge, hvilke bøger der sælger bedst.

Persondata ved køb

I forbindelse med at du foretager indkøb på www.saxo.com, indsamler vi en række personoplysninger om dig. De oplysninger vi registrerer, er: Dit for- og efternavn, dine adresseoplysninger, din e-mail-adresse, samt hvilke produkter du køber. Vi registrerer også, om du har oplyst, at du som kunde er privatperson, virksomhed eller studerende. Oplysningerne opbevares ikke krypteret, og de transmitteres heller ikke i krypteret form.

Betalingskortoplysninger er SSL krypterede og PayEx, der håndterer alle køb på www.saxo.com, står for at opretholde den højeste sikkerhed ved transaktionen. Såfremt du vælger dette, bliver dine betalingskortoplysninger gemt i PayEx’ system. SAXO.com lagrer ikke dine betalingskortoplysninger. Du kan til enhver tid slette oplysningerne under dine indstillinger.

Personoplysningerne anvender vi til at ekspedere din ordre, og lagrer af hensyn til regnskabslovgivningen oplysningerne i en periode på 5 år fra dit seneste køb.

Herudover registrerer vi, at du har accepteret vores salgs- og leveringsbetingelser og disse persondataretlige betingelser, samt i hvilket omfang du har accepteret, at SAXO.com sender dig e-mails.

Såfremt du har valgt at modtage vores nyhedsbrev, anvender vi også dine oplysninger til udsendelse af nyhedsbrevet. I så fald lagrer vi oplysningerne om dig, indtil du framelder modtagelsen af nyhedsbrevet, dog mindst 5 år fra dit seneste køb.

De oplysninger vi registrerer i forbindelse med dit køb på www.saxo.com anvendes ikke til andre formål.

Persondata i forbindelse med brugerprofil. Obligatoriske oplysninger

Det er ikke nødvendigt at oprette en brugerprofil, for at foretage køb på www.saxo.com, og det er ikke nødvendigt at foretage køb på www.saxo.com, for at oprette en brugerprofil.

Når du opretter en brugerprofil hos SAXO.com, registrerer vi en række oplysninger om dig. Nogle af disse oplysninger er obligatoriske i forbindelse med en brugerprofil.

Disse oplysninger er: dit for- og efternavn, dine adresseoplysninger og din e-mail-adresse. Vi registrerer også, hvilke produkter du køber via din brugerprofil, samt om du har oplyst, at du som kunde er privatperson, virksomhed eller studerende.

Herudover registrerer vi, om du har accepteret vores salgs- og leveringsbetingelser og disse persondataretlige betingelser, samt i hvilket omfang du har accepteret, at SAXO.com sender dig e-mails.

Disse obligatoriske oplysninger anvender vi på samme måde, som oplysninger du måtte afgive i forbindelse med et køb (se også afsnittet om ´Persondata ved køb´). Herudover anvender vi din e-mail-adresse til at identificere din brugerprofil.

Vi lagrer de obligatoriske oplysninger i en periode på 5 år fra dit seneste login. Såfremt du har valgt at modtage vores nyhedsbrev, anvender vi også dine oplysninger til udsendelse af nyhedsbrevet. I så fald lagrer vi oplysningerne om dig, indtil du framelder modtagelsen af nyhedsbrevet, dog mindst 5 år fra dit seneste login.

Persondata i forbindelse med brugerprofil. Frivillige oplysninger

Når du har oprettet en brugerprofil hos SAXO.com, har du mulighed for frivilligt at tilknytte en række oplysninger til din brugerprofil udover de obligatoriske oplysninger (jf. afsnittet om ´Persondata i forbindelse med brugerprofil. Obligatoriske oplysninger´).

I profilteksten, har du mulighed for at lave en beskrivelse af dig selv, og du har også mulighed for at knytte et billede til din brugerprofil. Du skal være opmærksom på, at et sådant billede alene må vise dig, og ikke andre personer, medmindre du har fået tilladelse til brugen fra disse andre personer.

Du skal være opmærksom på at andre brugere af www.saxo.com kan se din beskrivelse og dit billede. Hverken profiltekst eller billede anvendes herudover af SAXO.com.

Brugernavn

Du kan angive særligt brugernavn (kaldenavn/nickname) for din brugerprofil. Såfremt du ikke har anført et særligt brugernavn, anvendes dit navn, dog således at dit efternavn alene angives som et initial.

Ønskeliste

Du kan oprette en ønskeliste, hvori du angiver, hvilke bøger m.v. du ønsker dig. Ønskelisten kan ikke ses af andre, men du kan sende den pr. e-mail til hvem du måtte ønske. Ønskelisten anvendes ikke til andre formål.

Huskeliste

Du kan oprette en huskeliste, hvori du angiver, hvilke bøger m.v. du skal huske på ved en senere lejlighed. Huskelisten kan alene ses af dig. Huskelisten anvendes ikke til andre formål.

Anmeldelser

Du kan lave en anmeldelse af ethvert produkt på www.saxo.com, og herved give din mening om produktet til kende. Anmeldelsen kan ses af andre brugere. Du angives som anmelder, men alene ved brug af dit brugernavn, jf. afsnittet ´Brugernavn´.

Anmeldelser må ikke indeholde oplysninger om dig selv eller andre personer, medmindre disse personer indgår i bogen/produktet.

Du giver samtykke til, at SAXO.com i visse tilfælde vil udveksle anmeldelser af bøger/produkter med andre hjemmesider. Dette sker af to grunde; 1) for at skabe et så retvisende billede af anmeldelser af den pågældende bog/produkt, og 2) for at sikre, at der er anmeldelser tilgængelige for så mange bøger/produkter som muligt. Såfremt din anmeldelse videregives til en anden hjemmeside, sker dette alene under dit brugernavn, jf. afsnittet ´Brugernavn´.

Hvis du sletter en anmeldelse du har lavet, slettes anmeldelsen også på andre hjemmesider, som anmeldelsen måtte være videregivet til.

Boglister

Du har mulighed for at oprette boglister hos SAXO.com. Boglister kan ses af andre brugere. Du angives som forfatter/afsender af boglisten, men alene ved brug af dit brugernavn, se afsnittet ´Brugernavn´. Boglister anvendes ikke til andre formål.

Debatforum

Du har mulighed for at deltage i SAXO.coms debatforum. Andre brugere har mulighed for at se dine indlæg. Du angives som afsender af indlægget, men alene ved brug af dit brugernavn, se afsnittet ´Brugernavn´. Indlæg i SAXO.coms debatforum anvendes ikke til andre formål.

Indlæg på SAXO.coms debatforum må ikke indeholde oplysninger om andre personer, medmindre disse personer indgår i et værk som debatteres.

Cookies og IP-adresse

SAXO.com anvender såkaldte cookies. En cookie er en lille fil, som lagres på din computer og indeholder en identifikation af computeren over for SAXO.com. Filen indeholder ikke i sig selv oplysninger om dig. Cookies bruges for at skabe en så god brugeroplevelse af SAXO.com som muligt for dig, fx for at huske dit brugernavn. Du kan altid slette cookies fra din computer.

I forbindelse med hvert besøg på www.saxo.com registreres den anvendte IP-adresse. Din IP-adresse er adressen på den computer, som du anvender til besøget. IP-adressen registreres for at sikre, at SAXO.com altid kan finde tilbage til den anvendte computer, såfremt der måtte ske misbrug eller ulovligheder i forbindelse med besøget.

Indsigt og berigtigelse

Du kan, ved at rette henvendelse til SAXO.com, få oplyst hvilke persondata om dig, vi som dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål behandlingen har, hvem der modtager oplysningerne og hvorfra oplysningerne stammer. SAXO.com forbeholder sig dog ret til kun at besvare sådan henvendelse, såfremt der er forløbet mere end 6 måneder fra din sidste henvendelse om det samme.

Hvis du opdager, at de oplysninger, som SAXO.com som dataansvarlig behandler om dig, er fejlbehæftede eller vildledende, opfordres du til at foretage rettelse af dette. Såfremt du retter henvendelse til SAXO.com herom, vil vi foretage rettelsen for dig.

Sletning eller spærring af din profil

Du kan til enhver tid selv slette din profil hos SAXO.com. Alt indhold, som er lagt på www.saxo.com under denne profil, bliver slettet samtidigt.

Øvrigt indhold som du har lagt hos SAXO.com, altså oplysninger og indhold som ikke er obligatoriske data i din profil, kan du også selv til enhver tid slette.

Selv om du sletter din brugerprofil hos SAXO.com, gemmer vi af regnskabsmæssige hensyn de obligatoriske oplysninger (jf. afsnittet ´Persondata i forbindelse med brugerprofil. Obligatoriske oplysninger´) i en periode på op til 5 år fra sletningen. Profilen er dog ikke tilgængelig, hverken for dig eller andre brugere.

SAXO.com forbeholder sig ret til at spærre for brugen af din profil og/eller slette denne, såfremt profilen eller indhold lagt hos SAXO.com under denne profil efter vores vurdering er diskriminerende, racistisk, seksuelt orienteret, uetisk, truende, stødende, chikanerende eller på anden vis overtræder lovgivningen, tredjemands rettigheder og/eller formålet med hjemmesiden. Hvis vi spærrer for brugen af din brugerprofil, bliver du orienteret om dette samt grunden til spærringen pr. e-mail til den adresse, du har angivet i din profil.

Såfremt indholdet, som er lagt hos SAXO.com af dig, indeholder oplysninger om tredjemand, kan dette slettes efter tredjemands henvendelse til SAXO.com eller på SAXO.coms initiativ. Du giver SAXO.com fuldmagt til at foretage sådan evt. sletning.

Oplys os om fejl og lignende

Hvis du oplever indhold på www.saxo.com, som du finder fejlagtigt, anstødeligt, i strid med god etik eller måske direkte i strid med loven, beklager vi naturligvis dette. Vi har desværre ikke mulighed for at kontrollere alt det indhold, som vores brugere lægger op på hjemmesiden.

Vi vil dog meget gerne høre fra dig i sådanne tilfælde, hvorefter vi undersøger det nærmere. Du kan altid kontakte os pr. e-mail til info@saxo.com eller på en af de andre måder vi angiver på vores kontaktside.

Videregivelse af persondata

SAXO.com har en klar politik for behandlingen af dine data.

SAXO.com er meget opmærksom på at forhindre ethvert misbrug af dine persondata.

- SAXO.com videregiver alene persondata i det omfang, brugeren selv har givet tilladelse til at dele disse, f.eks. brugergenereret indhold såsom anmeldelser.

- SAXO.com videregiver ikke persondata til tredjepart.

- Du kan til en hver tid bede om at blive fjernet fra mailinglister, eller helt at blive fjernet fra SAXO.coms databaser. Du skal blot sende en mail eller kontakte os på anden vis. Personoplysninger bliver lagret indtil vi modtager besked om at de ønskes fjernet.

- SAXO.com forbeholder sig dog ret til at videregive dine persondata i forbindelse med hel eller delvis overdragelse af virksomheden SAXO.com. Erhverver vil i disse tilfælde skulle overholde disse betingelser.

Vi respekterer vores kunders og vores besøgendes ret til privatliv.

Rettigheder

Når du lægger indhold, oplysninger eller data på www.saxo.com, giver du SAXO.com en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset og overdragelig brugsret til sådant materiale, med henblik på drift af hjemmesiden.

Samtidig giver du SAXO.com ret til at give en tilsvarende brugsret til sådant materiale i overensstemmelse med afsnittet ´Anmeldelser´.

Dataansvarlig

SAXO.com er dataansvarlig i forhold til de data, som registreres i forbindelse med køb på www.saxo.com og de obligatoriske data, som registreres i forbindelse med en brugerprofil hos SAXO.com samt registrering af cookies og ip-adresse.

For øvrigt indhold, som du lægger på www.saxo.com, er du selv dataansvarlig.

Databehandler

SAXO.com anvender en ekstern virksomhed, til at foretage den tekniske drift af www.saxo.com. Denne virksomhed behandler data, for hvilke SAXO.com er dataansvarlig.

Ved accept af disse betingelser accepterer du, at SAXO.com også lader data, for hvilke du er dataansvarlig, behandle af samme databehandler.

Databehandleren handler alene efter instruks fra SAXO.com. Du giver ved accept af disse betingelser SAXO.com fuldmagt til at give sådan instruktion også for de data på www.saxo.com, for hvilke du selv er dataansvarlig. Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. På din anmodning - og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde - giver databehandleren dig tilstrækkelige oplysninger til at denne kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

==Tvister==

En eventuel tvist mellem SAXO og en erhvervsdrivende afgøres efter gældende retspraksis og ved relevante domstol.

==Forkortelser og terminologi==

I nærværende dokument er følgende forkortelser anvendt.

www.saxo.com = Hjemmesiden www.saxo.com og alle derfra tilgængelige services tilvejebragt af SAXO.com

SAXO.com = Registreret varemærke ejet af Saxo.com A/S. Refererer i dette dokument til virksomheden Saxo.com A/S inkl. nuværende og fremtidige datterselskaber.